Środki transportu – słownictwo

Środki transportu – słownictwo

Czy umiałbyś/umiałabyś powiedzieć po angielsku jak przemieszczasz się w konkretne miejsce na co dzień? O tym, że chodzisz do pracy pieszo, jeździsz samochodem a może nawet kilkukrotnie przesiadasz się do innego autobusu? O ile nazewnictwo konkretnych środków transportu jest dość znane, zauważyliśmy problemy pojawiające się przy opisie z ich korzystania. W artykule tym przybliżamy niezbędne zwroty i słownictwo związane z komunikacją.

Środki transportu, z ang. MEANS OF TRANSPORT, możemy podzielić ze względu na miejsce na:

BY LAND – lądowe

car – samochód
taxi/cab – taksówka
lorry – ciężarówka
bus – autobus
motorbike – motor
bike – rower
train – pociąg
tram – tramwaj
subway, underground – metro
on foot – pieszo

BY AIR – powietrzne
plane – samolot
helicopter – helikopter
hot air baloon – balon

BY SEA – morskie
ferry 
– prom
ship – statek
boat – łódź

Wybrane kluczowe słownictwo związane z transportem:
ticket – bilet
reduced ticket – bilet ulgowy
single/return ticket – bilet w jedną/ dwie strony
vehicle – pojazd
bus stop – przystanek autobusowy
passenger – pasażer
ticket inspector, conductor – kontroler biletów
platform – peron

timetable – rozkład jazdy
cruise – rejs
delayed – opóźniony (o środku transportu)
airport – lotnisko
seat – miejsce, siedzenie
flight – lot
check-in – odprawa

Jeśli mówimy, że przemieszczamy się danym środkiem transportu używamy czasownika „go” oraz przyimka „by
Np. by train – pociągiem, by car – samochodem.
I go to work by bus. → Jeżdżę do pracy autobusem.

Uwaga wyjątek stanowi chodzenie pieszo, wtedy używamy przyimka „on”.
I go to work on foot. → Chodzę do pracy pieszo.

Czasowniki związane z przemieszczaniem się:
to get on – wsiadać (autobus, pociąg, rower, motocykl, statek)
to get off – wysiadać (autobus, pociąg, rower, motocykl, statek)

to get in(to) – wsiadać (samochód, taksówka, łódź)
to get out (of) – wysiadać (samochód, taksówka, łódź)

to board – wsiadać na pokład (samolot)
to change (the bus) – przesiąść się do innego autobusu
to leave – odjeżdżać
to arrive – przyjeżdżać
to land – lądować
to take off – startować(o samolocie)
to wait for the (bus) – czekać na autobus
to miss (the bus) – spóźnić się na autobus
to take a (taxi) – wziąć, zamówić taksówkę