SAY czy TELL?

SAY czy TELL?

Poprawny wybór jednego z tych wyrazów może stanowić wyzwanie dla początkujących, gdyż oba tłumaczy się zazwyczaj jako „powiedzieć”. Jednak diabeł tkwi w szczegółach. Spójrzmy na dwie kwestie, które pomogą nam w rozwiązaniu powyższej trudności.

Utarte wyrażenia (fixed phrases)

Są takie sytuacje językowe kiedy możemy użyć tylko jednego z tych wyrazów, aby dane wyrażenie brzmiało naturalnie i było poprawne. W tym miejscu warto wspomnieć, że czasownik TELL może oznaczać również „opowiadać”. Spójrzmy więc na poniższe przykłady.

TELL

tell the truth – mówić prawdę

tell a lie – powiedzieć kłamstwo / kłamać

tell a story – opowiadać historię

tell a joke – opowiadać kawał

tell the time – powiedzieć, która jest godzina

SAY

say hello – przywitać się

say goodbye – pożegnać się

SAY możemy również użyć z dopełnieniem w formie osoby stosując konstrukcję:  SAY something TO somebody. Przykład: She said goodbye to me and left the room.

Ze względu na to, że tych przykładów nie ma zbyt dużo oraz fakt, że dość powszechnie występują warto je sobie zapamiętać.

 

Konstrukcja w mowie zależnej

Jeśli chodzi o różnicę między SAY i TELL w mowie zależnej to w większości przypadków chodzi o to, że SAY używamy gdy nie mamy dopełnienia w formie osoby. Z kolei TELL wymaga dopełnienia. A zatem:

SAY (that*) – powiedzieć, że…

Jack said (that) he didn’t want to sell his bike. – Jacek powiedział, że nie chce sprzedawać swojego roweru.

My parents said (that) they were going on holiday to Greece. – Moi rodzice powiedzieli, że wyjeżdżają na wakacje do Grecji.

TELL somebody (that) – powiedzieć komuś, że

Mom told me (that) I could go to my friend’s party. – Mama mi powiedziała, że mogę iść na imprezę mojego kumpla.

I told her (that) I loved her. – Powiedziałem jej, że ją kocham.

 

*słówko „that” występujące w powyższych przykładach możemy pominąć, nie zmieni to znaczenia tych zdań