Przyimki czasu

Przyimki czasu

W języku angielskim występuje kilka klasyfikacji przyimków. W tym artykule przyjrzymy się bliżej prepositions of time czyli przyimkom czasu. Używamy ich gdy chcemy sprecyzować kiedy coś ma miejsce. Przydatne są więc kiedy mówimy o datach, godzinach, porach dniach czy miesiącach.

 

IN – pory roku, pory dnia* miesiące,daty

in spring – wiosną
in winter – zimą

in January – w styczniu
in April – w kwietniu

in 2016 – w 2016 r.
in 1990 – w 1990 r.

in the morning – rano, rankiem
in the afternoon – po południu
in the evening – wieczorem

*Do pozostałych pór dnia używamy AT.

AT – pory dnia,godziny

at the weekend – w weekend
at night – w nocy
at noon – w południe (12:00)
at midday – południe, środek dnia
at midnight – północ (24:00)
at the moment – w tej chwili
at three o ‚clock – o trzeciej
at half past two – kwadrans po drugiej

ON – dni tygodnia oraz dni tygodnia o określonej porze, święta, daty (dzień +miesiąc)

on Monday – w poniedziałek
on Saturday – w sobotę

on Monday morning – w poniedziałek rano
on Tuesday afternoon – we wtorek po południu

on a weekday – w dzień roboczy (od poniedziałku do piątku)
on holiday – w wakacje

on Christmas Day – w święta
on my birthday – w moje urodziny

on the third of April – trzeciego kwietnia
on February 14 – czternastego lutego

 

 

Check yourself 🙂 Poniżej przedstawiamy krótki test, który pomoże Ci lepiej przećwiczyć przyimki czasu. Wybierz prawidłową odpowiedź:

 

1.My friend and I go to dance classes _______ Thursdays.
a) in     b) at     c) on

2. Last year _______ my birthday I went to an amusement park.
a) in     b) at     c) on

3. I’m really tired today, because I fell asleep _______ two a.m..
a) in     b) at     c) on

4. This year _______ holiday I’m going to Italy.
a) in     b) at     c) on

5. I was born _______ December, precisely _______ the fifth of December.
a) in/on     b) at/on     c) on/in     d)in/in

6. A few days ago I heard a terrible noise _______ midnight that woke me up.
a) in     b) at     c) on

7. What are you going to do _______ the weekend?
a) in     b) at     c) on

8.The Second World War broke out _______ 1939.
a) in     b) at     c) on

 

 

Możesz zobaczyć odpowiedzi jeśli zaznaczysz myszą obszar na prawo od wyrazu „odpowiedzi” (są zapisane na biało):
Odpowiedzi:1c, 2c, 3b, 4c, 5a, 6b, 7b, 8a