Wybrane phrasal verbs, czasownik „put”

Wybrane phrasal verbs, czasownik „put”

W tym artykule przedstawiamy wybrane czasowniki frazowe (phrasal verbs) z wykorzystaniem słowa „put”, (tłum. położyć, umieścić) oraz ich użycie w kontekście. Po lekturze sprawdź swoją wiedzę wykonując ćwiczenia umieszczone na końcu tekstu 🙂

PUT ASIDE – odkładać
I put some money aside every month. → Oszczędzam pieniądze każdego miesiąca.
The shop assistant agreed to put the shoes I liked aside because I forgot my wallet. → Sprzedawca zgodził się odłożyć mi buty, które mi się bardzo spodobały ponieważ zapomniałam portfela.

PUT STH BACK – odłożyć na miejsce
After you finish playing put your toys back to the box. → Kiedy skończycie się bawić odłóżcie swoje zabawki do pudełka.

PUT DOWN – uśpić zwierzę
Unfortunately, we had to put down our dog last year. → Niestety musieliśmy uśpić naszego psa w tamtym roku.

PUT ON – ubrać, założyć na siebie, przytyć, nabierać kogoś
She has put on weight recently → Ostatnio trochę przytyła.
I put my favourite red dress on yesterday. → Wczoraj ubrałam swoją ulubioną czerwoną sukienkę.
He put me on again yesterday. I won’t believe him anymore! → Znowu mnie wczoraj nabrał. Już mu więcej nie uwierzę!

PUT OUT – sprawiać kłopot
He’s a naughty child. He often puts his parents out. → On jest niegrzecznym dzieckiem i dość często sprawia kłopoty swoim rodzicom.

PUT SB UP – przenocować kogoś
I put her up after the party last night. → Przenocowałam ją u siebie po wczorajszej imprezie.

PUT UP WITH STH/ SB – znosić, wytrzymywać
I can’t put up with Mark! He is so annoying! → Nie mogę wytrzymać z Markiem. Jest taki irytujący!
I’m sorry, you have to put up with these inconveniences. → Przykro mi, musisz jakoś znieść te niedogodności.

PUT THROUGH TO SB – połączyć z (przez telefon)
Could you put me through to the manager please? → Czy może mnie pan połączyć z kierownikiem?

PUT STH OFF – przełożyć coś na później, odłożyć coś w czasie
He often puts our meetings off. It really annoys me. → On często przekłada nasze spotkania. Irytuje mnie to.

 

Check yourself 🙂 Sprawdź teraz czy jesteś w stanie wybrać prawidłową odpowiedź:

1. I know you’re staying in this city for only two days so if you want I can ___ you ___ at my place.
a)put off    b)put through    c)put up

2. Son, I’ve told you a thousand times! Always ___ things ___ when you don’t use them anymore.
a)put out    b)put back    c)put through

3. I’m going to ___ my jacket ___ today, it’s really cold outside.
a)put aside    b)put on    c)put up

4. Good morning, it’s Jack Newman. Could you ___me ___ to the sales department, please?
a)put through   b)look at    c)put up with

5. My hamster was terminally ill and suffered a lot so I decided to ___ him ___ and end his pain.
a)put down    b)put back    c)put through

6. I didn’t want to ________ my noisy neighbour so I called the police.
a)put back     b)put on     c)put up with

 

Możesz zobaczyć odpowiedzi jeśli zaznaczysz myszą obszar na prawo od wyrazu „odpowiedzi” (są zapisane na biało):

Odpowiedzi:1c, 2b, 3b, 4a, 5a, 6c