Czy native speaker jest lepszym nauczycielem angielskiego niż polski nauczyciel?

Czy native speaker jest lepszym nauczycielem angielskiego niż polski nauczyciel?

Wydawałoby się, że odpowiedź jest oczywista.  Wielu z nas uważa, że angielski native speaker – rodzimy użytkownik danego języka, zwłaszcza nauczyciel tego języka za granicą[1] –  zajmuje najwyższe miejsce w hierarchii edukacji. W końcu kto lepiej poprowadzi kurs angielskiego niż Anglik? Nie jest to jednak takie oczywiste.

Jednym z najmocniejszych argumentów przemawiających za native speakerem jest to, że on po prostu umie lepiej język, bo włada nim od dzieciństwa. Jednak warto się w tym momencie zastanowić co to właściwie znaczy. Jeśli przez „lepsze rozumienie” mamy na myśli to, że taka osoba swobodniej czuje się używając tego języka to oczywiście jest to prawda. Ale czy to automatycznie czyni kogoś także lepszym nauczycielem? Tu dochodzimy do niewątpliwej różnicy pomiędzy posiadaniem wiedzy a umiejętnością jej przekazywania. Aby dobrze przekazywać wiedzę nauczyciel powinien posiadać szereg cech, które ułatwiają ten proces i czynią go bardziej efektywnym. Cechami tymi są między innymi: empatia, poczucie sprawiedliwości, cierpliwość, wytrwałość, dojrzałość emocjonalna oraz odporność na stres. Należy też wspomnieć o wykształceniu pedagogicznym i metodycznym, które są nieodłączną częścią tego zawodu. Nie mniej ważną kwestią mającą wpływ na skuteczność nauki języka obcego jest styl prowadzenia zajęć przez nauczyciela. Jego zaangażowanie, umiejętność urozmaicania lekcji oraz atrakcyjne i starannie przygotowane materiały edukacyjne.

A co w sytuacji kiedy nasz native speaker posiada wszystkie te cechy osobowości oraz odpowiednie wykształcenie kierunkowe? Wtedy może być to bardzo dobry wybór, chociaż nie dla wszystkich. Zdecydowanie taka osoba doskonale sprawdzi się z uczniami, którzy już w wysokim stopniu opanowali posługiwanie się językiem obym, a ich kolejnym krokiem w edukacji jest już przede wszystkim „szlifowanie” jego znajomości. W przypadku mniej zaawansowanych uczniów nauczyciel, którego angielski nie jest rodzimym językiem (oraz dzieli język ojczysty z uczniami) może być nieocenioną pomocą podczas kursu języka angielskiego. Ma on wspólną płaszczyznę z uczniami właśnie w postaci języka polskiego, a w szczególności rozpatrywania zagadnień gramatycznych z perspektywy polskiego ucznia próbującego zrozumieć język obcy. Polski nauczyciel jest bardziej wyczulony na różnice strukturalne w gramatyce obu języków, także sam przeszedł podobną drogę w nauce więc może być doskonałym przykładem, że język obcy jest możliwy do opanowania.

Nie mniej ważną kwestią wydaje się akcent. Któż nie chciałby posługiwać się „prawdziwym” brytyjskim lub amerykańskim akcentem? Problem tkwi w tym, że takie pojęcie po prostu nie istnieje. W samych Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii występuje mnóstwo różnych akcentów, nie wspominając o innych krajach anglojęzycznych. Z tego względu możemy wywnioskować, że akcent wcale nie jest nawet jednym z ważniejszych aspektów języka. Inaczej ma się sprawa z wymową na którą zdecydowanie powinniśmy zwracać uwagę. Poprawne wymawianie wyrazów jest niezwykle ważny w procesie nauczania gdyż mając z tym problemy możemy być omyłkowo źle zrozumiani, a niekiedy nawet nieumyślnie kogoś obrazić! Biorąc pod uwagę powyższe argumenty native speaker ma oczywistą przewagę, lecz nie związaną z jego/jej akcentem, ale właśnie wymową, którą nauczyciele, których językiem ojczystym nie jest angielski są w stanie bez większych problemów opanować. Poprawna wymowa jest zdecydowanie wystarczająca niezależnie czy jest używana z polskim, brytyjskim, hiszpańskim czy włoskim akcentem.

Podsumowując, native speaker może ale nie musi być najlepszym wyborem na nauczyciela języka obcego. Wszystko zależy przede wszystkim od poziomu zaawansowania grupy docelowej. Zdecydowanie nie powinno się dyskryminować polskiego nauczyciela tylko dlatego, że nie jest native speakerem ponieważ z odpowiednią wiedzą i cechami osobowości może on bez problemów dorównać, a  w niektórych sytuacjach nawet przewyższyć umiejętnościami osobę, której językiem ojczystym jest język angielski.

 

 

[1] http://sjp.pwn.pl/slowniki/Native-speaker%C3%B3w.html dostęp: lipiec 2016