Live is life!

Live is life!

Rozróżnienie tych wyrazów może stanowić nie lada wyzwanie. Szczególnie, że w zależności od kontekstu wyraz „live” jest wymawiany na dwa różne sposoby oraz ma inne znaczenie. Wydaje się skomplikowane? Poniżej trochę o life, live, alive, które przez podobną pisownię, wymowę i znaczenie często przysparzają wiele problemów 🙂

life [wym. laif]- życie (rzeczownik)
It was the best day of my life. →To był najlepszy dzień w moim życiu.

lives [wym. laivz]- życia (rzeczownik w liczbie mnogiej)
Many people lost their lives during the World War II. →Wiele ludzi straciło życie podczas drugiej wojny światowej.

live [wym.liv]- żyć, mieszkać (czasownik)
I live in Gliwice. → Mieszkam w Gliwicach.
She lived to the age of 75. →Żyła 75 lat.

live [ wym.laiv]- na żywo (o transmisji), żywy (przymiotnik, przysłówek)
Watch the live broadcast today! → Oglądaj dzisiaj transmisję na żywo!

alive [wym. e’laiv]- pełen życia, energii; żywy-nie martwy (przymiotnik) żywcem (przysłówek)
Tom is a very alive child. → Tomek jest pełnym energii dzieckiem.
Thanks God, she’s alive! → Dzięki Bogu, ona żyje!
It’s terrifying! They were buried alive. → Oni zostali pogrzebani żywcem. To straszne.

 

Wybrane kolokacje zawierające słowa life, live, alive:

to live life to the full- korzystać z życia
to live from hand to mouth- ledwo wiązać koniec z końcem
life and soul of the party- dusza towarzystwa
way of life- styl życia
take one’s life- popełnić samobójstwo
shelf life- okres przydatności do spożycia
life sentence- dożywocie
for life- do końca życia
short-lived- krótkotrwały, przelotny
live off sth- żyć z czegoś
be alive and well- żyć i mieć się dobrze
best man alive- najlepszy człowiek pod słońcem
make a living by- zarabiać na życie przez

 

Check yourself 🙂 Poniżej przedstawiamy krótki test, sprawdzający umiejętności prawidłowego użycia„life”, „lives”, „live” i „alive”. W poniższe luki wstaw jeden z tych wyrazów w odpowiedniej formie:

1. My grandmother lost her ________ in a car crash.
2. Ten ________ were lost in the fire.
3. Do you belive in ________ after death?
4. I’m planning to go to the stadium and watch the game ________ . It’s going to be amazing!
5. Look at this fox on the side of the road. It’s still ________, it’s moving!
6. I need to change jobs. I don’t want to work here for the rest of my ________.
7. Although my grandma is 80 years old, she’s ________ and well.
8. Turtles ________ very long. Some of them up to nearly 200 years!
9. My best friend Jack ________ in Switzerland. I want to visit him next year.
10. The rescue team got into the burning building to save the ________ of the people trapped there.

 

Możesz zobaczyć odpowiedzi jeśli zaznaczysz myszą obszar na prawo od wyrazu „odpowiedzi” (są zapisane na biało):

Odpowiedzi:1-life, 2-lives, 3-life, 4-live, 5-alive, 6-life, 7-alive, 8-live, 9-lives, 10-lives