Gdy pożyczamy… lend i borrow

Gdy pożyczamy… lend i borrow

W języku angielskim zdarza się, że słowo o jednym tłumaczeniu występuję w dwóch postaciach i nie są one synonimami. Tak jest np. w przypadku czasownika pożyczać. W angielskim istnieją dwa wyrazy o takim znaczeniu: „borrow” oraz „lend”. Nie są one wymienne, dlatego w zależności od kontekstu zdania powinniśmy użyć tylko jednego z nich.

 

BORROW– pożyczać coś od kogoś

Can I borrow your mobile, please?
Czy mogę pożyczyć twój telefon?

Czasownik borrow często występuję ze słowem from ( tłum.od, z) wskazującym na to skąd lub od kogo coś pożyczamy.
Yesterday I borrowed three books from the library.
Wczoraj wypożyczyłam 3 książki z biblioteki.

 

LEND– pożyczać coś komuś

Can you lend me some money?
Czy możesz pożyczyć mi trochę pieniędzy?

O ile czasownik „borrow” jest czasownikiem regularnym, tak w przypadku „lend” musimy pamiętać o jego nieregularnej formie (lent).

I lent her my favourite dress.
Pożyczyłam jej swoją ulubioną sukienkę.

Czasownik lend często występuję ze słowem to” wskazującym na odbiorcę pożyczonej rzeczy.

I lent the car to my aunt.
Pożyczyłam samochód mojej ciotce.

 

Gdy chcemy podać okres czasu, na który coś pożyczyliśmy, do obu czasowników użyjemy for:

He lent me a book for a week.
On pożyczył mi książkę na tydzień.

I borrowed a book from him for a week.
Pożyczyłam od niego książkę na tydzień.

 

Check yourself 🙂 Poniżej przedstawiamy krótki test, który pomoże Ci lepiej zrozumieć różnicę pomiędzy „lend” i „borrow”. W luki wstaw jeden z tych czasowników (pamiętaj o odpowiedniej formie tych czasowników).

1. My mom never __________ me money. It’s sad.

2. Whenever somebody asks me I always __________ my pen in classes.

3. I wanted to __________ the car from my dad but he refused.

4. My friend __________his bike to me and I could go on a bike trip.

5. I had a job interview yesterday. I didn’t have a suit, but fortunately my friend got my size and I __________it for a day.

 

Możesz zobaczyć odpowiedzi jeśli zaznaczysz myszą obszar na prawo od wyrazu „odpowiedzi” (są zapisane na biało):

Odpowiedzi: 1-lends, 2-lend, 3-borrow, 4-lent, 5-borrowed