Różnica w użyciu pomiędzy „house” i „home”

Różnica w użyciu pomiędzy „house” i „home”

Zarówno słowo „house” jak i „home” najczęściej tłumaczy się jako „dom” stąd ich poprawne użycie w kontekście sprawia wiele problemów. W poniższym artykule omówimy różnice między ich użyciem a także utarte wyrażenia z nimi związane.

 

HOME (rzeczownik) – dom jako miejsce zamieszkania, ognisko domowe, ojczyzna
Today, I’m staying at home. → Dziś zostaję w domu.
Poland is my home country. → Polska to moja ojczyzna.

 

Często popełniane błędy dotyczą prawidłowego użycia przyimków:
w domu – at home (nie „in home”)

Wyrażenia kiedy przed wyrazem „home” nie występuje żaden przyimek:
come/go back home – wracać, iść do domu
leave home – wychodzić z domu
move home – przeprowadzić się
I’m home! – Wróciłam/już jestem(w domu)!
Welcome home! – Witamy w domu!

 

HOME (przymiotnik) – domowy, rodzinny
I love homemade lemonade! → Uwielbiam lemoniadę domowej roboty.
Home atmosphere during Christmas is important. → Rodzinna atmosfera podczas świąt jest ważna.

HOUSE( rzeczownik) – dom (budynek), izba parlamentu
Finally they bought a house. → W końcu kupili dom.
The British Parliament consists of two houses. → Parlament brytyjski składa się z dwóch izb.

HOUSE (czasownik)- mieścić
This room can house up to 15 people. → Ten pokój może pomieścić do 15 osób.

 

Pozostałe słownictwo związane z domem:
domestic
– domowy (np. domestic animal – zwierzę domowe, domestic violence – przemoc domowa)
house-trained – nauczony czystości (o zwierzęciu domowym)
to come from a broken home – pochodzić z rozbitej rodziny
be on the house – być na koszt firmy
nursing home – dom spokojnej starości
funeral home – dom pogrzebowy
foster home – rodzina zastępcza
children’s home – dom dziecka
home address – adres domowy
full house – pełna widownia
home truth – gorzka prawda
there’s no place like home – nie ma jak w domu