HEAR czy LISTEN?

HEAR czy LISTEN?

Prawidłowe użycie czasowników hear i listen dość często sprawia problemy. Na szczęście okazuje się, że są one niemal odpowiednikami polskiego słyszeć oraz słuchać. Słyszeć czyli mimowolnie odbierać dźwięki oraz słuchać, wtedy gdy przykładamy uwagę do tego co słyszymy; staramy się to zrozumieć lub zinterpretować. Jednak aby raz na zawsze rozwiać wątpliwości, którego z tych słów powinniśmy w danej sytuacji użyć, prześledźmy poniższe przykłady:

hear – słyszeć (gdy mamy na myśli zmysł słuchu, nasze doświadczenie odbierania dźwięku w ogóle)
Yesterday, she heard a strange noise outside. →Ona usłyszała wczoraj dziwny hałas z zewnątrz.

Could you repeat please? I haven’t heard you. →Czy możesz proszę powtórzyć? Nie usłyszałam co powiedziałeś.

hear – usłyszeć (dowiedzieć się o czymś)
I heard the news from him. →Dowiedziałam się o tym od niego.

Inne często używane wyrażenia związane z hear:
overhear- podsłuchać, usłyszeć przez przypadek
hearsay- plotka

 

listen – posłuchać( zrobić coś według kogoś porady)
I wish I had listened to her advice not to trust him anymore. →Szkoda, że nie posłuchałam jej rady, żeby mu już więcej nie zaufać.

Tom, be kind and listen to your parents. →Tomek, bądź grzeczny i słuchaj się swoich rodziców.

listen – słuchać ( świadomie odbierać dźwięki, rozumieć wypowiedź)
I like listening to the radio. →Lubię słuchać radia.

Z czasownikiem „listen” często występuje przyimek „to”, kiedy chcemy wskazać czego lub kogo słuchamy.

 

Zatem gdy chcemy kogoś spytać czy jest zainteresowany prowadzoną przez nas rozmową powiemy:
Are you listening to me? →Czy Ty mnie choć trochę słuchasz?

A żeby się upewnić, czy nasz rozmówca słyszy nas w ogóle (np. przez telefon) spytamy:
Can you hear me? →Czy Ty mnie słyszysz?

Warto wspomnieć, że hear należy do grupy czasowników statycznych, czyli czasowników, które rzadko kiedy lub wcale nie występują w formie ciągłej (continious).

 

Check yourself 🙂 Poniżej przedstawiamy krótki test, który pomoże Ci lepiej zrozumieć różnicę pomiędzy „hear” i „listen”. Wybierz prawidłową odpowiedź:

1. I love ___________ rock music.
a) hearing     b)listening     c)listening to     d)hearing to

2. Jack, ___________ me! I’m talking to you.
a)listen to     b)listen     c)listening to     d)hear

3. My brother Mike ___________ that you’re getting married. Is that true?
a)listened to     b)hear     c)hearing to     d)heard

4. ___________! I need to tell you something important.
a)hear     b)listen     c)hearing     d)listen to

5. I have no idea why nobody can ___________ me. I guess something’s wrong with my mobile phone. It hit the floor hard yesterday, after all.
a)hear to     b)listen to    c)hear     d)listen

 

 

 

Możesz zobaczyć odpowiedzi jeśli zaznaczysz myszą obszar na prawo od wyrazu „odpowiedzi” (są zapisane na biało):

Odpowiedzi:1c, 2a, 3d, 4b, 5c